ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

Általános rendelkezések
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Virágos Pagony webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
A viragospagony.hu webáruház (a továbbiakban: Eladó) a Virágos Pagony Kft (székhely: 2014 Csobánka Diófa utca 10. Cégejgyzékszám: 13 09 180259) interneten elérhető termékkatalógusa, amely virág vetőmagok termékeket kínál eladásra. A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban Megrendelő) között.
A Megrendelő a rendelés véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.
A vásárlási szerződés magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Eladó nem iktat.

Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új módosított szerződés akkor lép hatályba, ha azt a honlapon közzéteszik. A Megrendelő a módosítást követő újabb vásárlás alkalmával fogadja el az új szerződést.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Eladó adatai
Az eladó neve: Virágos Pagony Kft.
Az eladó székhelye: 2014 Csobánka, Diófa utca 10.
Elektronikus levelezési címe: info@viragospagony.hu
Adószáma: 11678117-2-13
Cégjegyzékszáma: 13 09 180259
Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Szerződő felek azonosítása
A vásárlási szerződés azt Eladó és a vevő, mint Megrendelő között jön létre.
A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, az Eladó ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

A szerződés hatálya
Jelen szerződés a rendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a rendelés teljesülésével zárul le.
Minden érvényes rendelés automatikusan rendelésazonosító-számot kap, melyet a regisztráció során közölt e-mail címre írásban is megkap. Amennyiben nem kap e-mail üzenetet, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, mert valószínűleg rosszul adta meg e-mail címét.
Csak a rendelésazonosítóval rendelkező rendelés érvényes. A rendelés visszaigazolását áruházunk a rendelés leadását követően a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 72 órán belül visszaigazolja. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a rendelést 72 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Felhasználási feltételek
A termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi
magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendeléskor küldött visszaigazolás is tartalmazza.
Az árak magyar Forintban értendők és nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget! A szállítási költségről a Megrendelő a szállítás módjának függvényében (házhoz szállítás vagy személyes átvétel) a rendelési folyamat során tájékozódik.

Az elállás joga
Az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül az érvényben lévő törvényi rendelkezések szerint a Megrendelőnek lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra (a megvásárolt áru visszaküldésére). Az elállási igénynek legkésőbb az átvétel utáni 14. nap végéig kell megérkeznie ügyfélszolgálatunkhoz. Az elállást nem kötelező megindokolni. A
Megrendelő köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a terméket. A visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az Eladó köteles az elállás bejelentését követő 14 napon belül visszajuttatni a termék árát a szállítási költséggel együtt a Megrendelő részére.

Az Eladó ugyanazt a fizetési módot alkalmazza a visszatérítésnél, mint amit az eredeti ügylet során alkalmazott. Az Eladó visszatarthatja a termék és a szállítás díjának visszatérítését, ha a
termék nem érkezett vissza hozzá 14 napig, vagy ha a Megrendelő nem szolgáltat részére bizonyítékot arról, hogy a csomag úton van.
Az elállás jogát csak abban az esetben gyakorolhatja a Megrendelő, ha az áru nem került felbontásra és azt sértetlenül juttatja vissza.

Garancia, szavatosság
Átvételkor a Megrendelő köteles ellenőrizni a termék(ek) sértetlenségét és a számlán
szereplő adatok helyességét. Az esetleges észlelt sérülés(ek) esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Megrendelő felelősségvállalása
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő megtéríti az Eladó
számára.

Panaszkezelés
Amennyiben panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát bármelyik elérhetőségünkön megteheti, akár elektronikus vagy postai úton.
Panaszt a beérkezéstől számított legkésőbb 30 napon belül Eladó kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon értesíti Megrendelőt a vizsgálat eredményeiről, valamint arról, hogy elutasítás esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő lehetőségére.
Ha ezen az úton nem sikerült panaszát érdemlegesen megoldanunk, úgy forduljon az alábbi felügyeletei szervhez.

OFE ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET
1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
Tel: 06-1-201-41-02, E-mail: ofe@ofe.hu

AZ ILLETÉKES KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŐKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatók a www.nfh.hu internetes oldalon.
A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tartalmát ismeri és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A szerződés utolsó módosításának időpontja: 2022.02.06.

 

Letöltés .pdf formátumban.